EU- KONTROLL

Periodisk kjøretøy kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Priser for EU-kontroll hos oss er:

  • Bensinbil xxx Inkl/mva.
  • Dieselbil xxx Inkl/mva.

Når skal kjøretøyet mitt kontrolleres?

Neste frist for EU-kontroll beregnes ut fra datoen du tok hovedkontrollen, og ikke for når du eventuelt tok en etterkontroll. Er kjøretøyet registrert før 08.februar 2019, eller hatt EU-kontroll før denne datoen, har du allerede fått en frist for neste EU-kontroll.

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:
Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret.
Deretter hvert andre år.

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:
Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret.
Deretter årlig.

Søk her for å finne ut når fristen for neste EU-kontroll av din bil: